Jūsu grupa mums ir svarīga.

Mēs esam šeit, lai palīdzētu.