Waarom schakelen organisaties vrijwilligers in?

Gepubliceerd:

De meest succesvolle organisaties 'betrekken' vrijwilligers in plaats van 'gebruiken'. Het is een goede gewoonte om dit in al uw communicatie weer te geven en te onthouden dat vrijwilligerswerk een tweerichtingsrelatie is, een relatie die zowel de vrijwilliger als de organisatie ten goede moet komen. De visie van uw organisatie op de rol van vrijwilligers en wat zij voor uw organisatie kunnen betekenen, zal bepalen hoe u hen beheert en betrekt.

Geloof in jouw missie

Vrijwilligers hebben voor jouw organisatie gekozen omdat iets in wat je doet hen aanspreekt. Organisaties en hun klanten voelen zich vaak bemoedigd als ze weten dat de vrijwilliger er is omdat ze dat willen en niet omdat ze ervoor betaald worden.

Extra handen

Vrijwilligers vormen het levensbloed en de ruggengraat van veel organisaties die zonder hen eenvoudigweg niet zouden kunnen slagen. Vrijwilligers dragen bij aan organisaties door: de dienstverlening uit te breiden, zodat u de capaciteit heeft om grotere aantallen te bereiken; uitbreiding van de openingstijden; of het diversifiëren van de soorten diensten die uw organisatie aanbiedt.

Extra vaardigheden

Het betrekken van vrijwilligers met aanvullende vaardigheden die de bestaande vaardigheden van het loontrekkende personeel ondersteunen en aanvullen, kan een organisatie helpen nog effectiever te zijn in het bereiken van haar doelstellingen. De expertise van vrijwilligers kan bestaan ​​uit HR-ondersteuning, grafisch ontwerp, bestuurslidmaatschap, receptioniste, IT-vaardigheden, accountancy, elektricien – de lijst is eindeloos!

Gespecialiseerde aandacht

Medewerkers moeten hun tijd en vaardigheden vaak over veel activiteiten van de organisatie verdelen. Vrijwilligers kunnen gerichte aandacht geven aan specifieke groepen, vraagstukken of projecten.

Verscheidenheid

Vrijwilligers in Ierland komen tegenwoordig uit alle lagen van de bevolking, verschillende leeftijdsgroepen, achtergronden, culturen en klassen. Door vrijwilligers met verschillende achtergronden en complementaire vaardigheden erbij te betrekken, kan een organisatie leren uitdagingen creatief en met een frisse blik te benaderen. Het betrekken van een grotere verscheidenheid aan vrijwilligers zorgt er ook voor dat uw boodschap een groter bereik heeft binnen de gemeenschap.

Gemeenschapszin

Het betrekken van mensen uit de omgeving als vrijwilligers – studenten, werknemers, gezinnen, nieuwkomers – is een geweldige manier om een ​​band op te bouwen met de lokale gemeenschap en toont de betrokkenheid van uw organisatie daarbij. De betrokkenheid van vrijwilligers brengt niet alleen lokale kennis, enthousiasme en vaardigheden naar uw organisatie, maar weerspiegelt ook de acceptatie en het eigenaarschap van uw project of groep binnen de gemeenschap.

Organisatorische feedback

Vrijwilligers voelen zich vaak vrijer om te zeggen wat zij vinden van de werkwijze van een organisatie dan betaalde medewerkers. Dit is een zeer waardevolle manier voor uw organisatie om informatie te verzamelen over haar praktijken of programma's en om eventuele wijzigingen aan te brengen die nodig zijn voor toekomstig succes.

Gemeenschapsambassadeurs

Door vrijwilligers uit te nodigen om deel uit te maken van uw organisatie, vergroot u uw invloedssfeer en uw contact met de bredere gemeenschap. Uw vrijwilligers kunnen ook deelnemen aan gemeenschapsgroepen, sociale netwerken, bedrijven, onderwijsinstellingen enzovoort, waar zij wellicht maar al te graag over het werk van uw organisatie willen spreken of contacten willen leggen die u kunt gebruiken bij toekomstige planning, fondsenwerving of ontwikkeling.