Navrhnutie úspešného náborového inzerátu pre dobrovoľníkov

Publikované:

Čas a starostlivosť na vytvorenie efektívnej reklamnej kampane sú kľúčové v celkovom procese náboru. Správna inzercia zlepší mieru úspešnosti a urýchli proces hľadania vhodných dobrovoľníkov, ktorých zapojíte do vašej organizácie.

Popis roly dobrovoľníka

Pred inzerovaním dobrovoľníkov by ste si mali najskôr vypracovať popis úlohy dobrovoľníka. Všetky podrobnosti, ktoré potrebujete na vytvorenie reklamy, už budú v správne vypracovanom popise role.

Identifikujte svoje cieľové publikum

Zistite, s kým sa snažíte komunikovať a ako by ste mohli prispôsobiť svoju reklamu, aby prilákala vaše publikum. Použite vhodný jazyk a vyberte si správne médium, prostredníctvom ktorého sa k nim dostanete. Napríklad reklama online je vhodná pre mladšiu vekovú skupinu (18 – 36), zatiaľ čo miestna tlač alebo rádio môžu osloviť širšie publikum.

Vytvorte chytľavý názov

Vytvorte pre svoju rolu dobrovoľníka pútavý názov. Chytľavý názov zabezpečí, že vaša reklama upúta pozornosť ľudí. Uistite sa, že názov tiež presne vyjadruje úlohu.

Reklamný dizajn a rozloženie kópií

Venujte čas a premyslite dizajn, jazyk a rozloženie kópie reklamy:

  • Rozdeľte kópiu tela pomocou odrážok.
  • Vyhnite sa používaniu dlhých nepraktických viet.
  • Vyberte štýl a veľkosť písma, ktoré sa dajú jasne čítať.
  • Odrážky a krátke stručné vety pomôžu potenciálnym dobrovoľníkom prehľadať inzerát a rýchlo ho pochopiť.
  • Použitie emotívnych obrazov je tiež veľmi účinné pri upútaní pozornosti a vyvolaní reakcie.

Uveďte poslanie svojej organizácie

Poskytnite jednoduchý prehľad o vašej organizácii a jej poslaní.

Predajte príležitosť

Pamätajte, že dobrovoľníkov hľadá veľa organizácií, preto je dôležité vykresliť vašu organizáciu a úlohu v čo najlepšom svetle. A nezabudnite, že reklama by mala tiež presne reprezentovať úlohu!

Zvýraznite časový záväzok

Nezabudnite zdôrazniť požadovanú časovú náročnosť – či už ide o 2 hodiny týždenne alebo 10 hodín mesačne. Ak sú tieto informácie vynechané, potenciálni dobrovoľníci môžu predpokladať, že je potrebný veľký časový záväzok, a preto sa neuplatnia.

Uveďte výhody

Načrtnite, čo dobrovoľník získa zapojením sa do vašej organizácie: šancu niečo zmeniť, pomôcť druhým, nájsť si nových priateľov, získať pracovné skúsenosti alebo dokonca začiatky novej kariéry.

Vysvetlite proces podávania žiadostí

Znie to ako samozrejmosť, ale vysvetlite ďalšie kroky v procese podávania žiadostí. Ak majú záujem, čo by mali robiť ďalej? Existuje formulár žiadosti? Koho by mali kontaktovať? Existuje proces pohovoru? Aký je predpokladaný dátum začiatku?

Poskytnite kontaktné údaje

Vždy uveďte telefónne číslo a kontaktnú osobu, na ktorú môžu dobrovoľníci zavolať, ak chcú viac informácií. Ak máte webovú stránku, uveďte na ňu odkaz. Uistite sa, že máte k dispozícii prostriedky na odpoveď žiadateľom do 1-2 dní. Neodpovedanie promptne zobrazuje negatívny obraz vašej organizácie a spôsobuje, že potenciálni dobrovoľníci strácajú záujem.

Kde inzerovať

Použitie kombinácie reklamných metód zvyčajne prináša výsledky a oslovuje nové skupiny v komunite. Použite miestnu tlač a rozhlas. Zaveste plagáty na miestnych úradoch práce alebo na nástenkách v obchodoch či podnikoch. Skúste cirkevné bulletiny. Urobte prezentácie pre miestne podniky alebo sa zúčastnite na dobrovoľníckych veľtrhoch. Ďalšími úspešnými metódami sú ústne vyjadrenie, priatelia a rodina používateľov služieb, zamestnanci alebo existujúci dobrovoľníci. Inzeráty si môžete bezplatne umiestniť u nás na www.tipperaryvolunteercentre.ie Alebo zavolajte 062 64775.