11 Rud Fúinn

Foilsithe:

Roinnt fíricí faoi Ionad Saorálaithe Thiobraid Árann.

Is sinne an t-aon ghníomhaireacht atá maoinithe ag an rialtas a bhfuil sé de chúram uirthi obair dheonach i gContae Thiobraid Árann a neartú agus a thacú.

Táimid maoinithe ag an An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.

Is é ár maoiniú bliantúil ná €156,400 in aghaidh na bliana.

Is carthanas cláraithe agus cuideachta faoi theorainn ráthaíochta muid.

Feidhmímid ó 2 oifig – ár bpríomhoifig i gCaiseal agus ceann eile san Aonach.

Tá 3 bhall foirne lánaimseartha againn, oibrí CE amháin agus oibrí deonach amháin san ionad.

Táimid á rialú ag bord stiúrthóirí oibrithe deonacha amháin.

Is bord ainmnithe é ár mbord stiúrthóirí atá comhdhéanta d’ainmnithe ó:

Tá ár seirbhísí socrúcháin oibrithe deonacha agus atreoraithe saor in aisce do gach eagraíocht pobalbhunaithe neamhbhrabúis a bhfuil láithreacht acu i gContae Thiobraid Árann.

Tugann oibrithe deonacha atá cláraithe leis an ionad breis agus 30,000 uair an chloig do ghrúpaí pobail áitiúla ar fud an chontae gach bliain.

Éascaímid próiseas grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána do bhreis agus 250 grúpa i dTiobraid Árann.

en English
X