Zapojenie dobrovoľníkov z nových komunít

Publikované:

Dobrovoľníctvo je kľúčové pre budovanie silnejších a prepojenejších komunít a je neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti v Írsku. Zapojenie dobrovoľníkov z nových komunít – vrátane prisťahovalcov a ľudí z rôznych kultúrnych a etnických prostredí – prináša mnoho výhod organizáciám zapájajúcim dobrovoľníkov (VIO) a komunitám ako celku.

Tento informačný list ukazuje výhody zapojenia dobrovoľníkov z nových komunít a poskytuje tipy na vytvorenie živého dobrovoľníckeho programu, ktorý podporuje rozmanitosť a začlenenie.

Zahrnutie dobrovoľníkov z nových komunít pomáha pri poskytovaní rôznorodých perspektív. Keď ľudia z rôznych prostredí spolupracujú, prispievame rôznymi spôsobmi myslenia, rôznymi spôsobmi riešenia problémov a rôznymi uhlami pohľadu. To môže viesť k inovatívnym riešeniam výziev, čo vedie k lepším výsledkom pre organizáciu a komunitu.

Možnosti vzdelávania

Zapojenie dobrovoľníkov z rôznych prostredí poskytuje príležitosť na kultúrnu výmenu. Keď robíme dobrovoľnícku prácu po boku jednotlivcov z rôznych prostredí, máme príležitosť rozšíriť naše chápanie rôznych kultúr, tradícií a životných štýlov. To môže pomôcť búrať stereotypy a budovať mosty medzi komunitami. Dobrovoľníci sa môžu učiť jeden od druhého a rozvíjať väčšie porozumenie a ocenenie pre rôzne kultúry. Je to dôležité najmä pre organizácie, ktoré pracujú s rôznymi komunitami, pretože to môže pomôcť vybudovať dôveru a pevnejšie vzťahy.

Budova spoločenstva

Zapojenie dobrovoľníkov z nových komunít môže pomôcť vybudovať silnejšie a odolnejšie komunity. Keď ľudia spolupracujú na dosiahnutí spoločného cieľa, vytvárame silné putá a pocit spolupatričnosti. Budovanie komunít je obzvlášť dôležité pre komunity prisťahovalcov, pretože môže pomôcť vytvoriť pocit spojenia a spolupatričnosti v novej krajine.

záver

Zapojenie dobrovoľníkov z nových komunít môže priniesť veľa výhod pre Dobrovoľníctvo, ktoré zahŕňa organizácie a komunity ako celok. Dobrovoľnícke organizácie by sa mali snažiť zapojiť dobrovoľníkov z rôznych prostredí a zabezpečiť, aby vytvorili príjemný a inkluzívny priestor pre každého.

6 krokov k rozvoju inkluzívnejšej dobrovoľníckej základne a pozitívnej dobrovoľníckej kultúry

Tieto tipy vám pomôžu vytvoriť živý dobrovoľnícky program, ktorý podporuje rozmanitosť a začlenenie.

Krok 1: Pochopte potreby a očakávania dobrovoľníkov z nových komunít

Pred zapojením dobrovoľníkov z nových komunít je dôležité pochopiť ich potreby a očakávania. Urobte cieľovú skupinu alebo prieskum, aby ste pochopili, čo motivuje dobrovoľníkov a čo chcú od dobrovoľníctva získať. Porozprávajte sa s reprezentatívnymi skupinami a urobte si prieskum a nezabudnite, že vždy môžete klásť otázky. To vám pomôže vytvárať dobrovoľnícke príležitosti, ktoré spĺňajú potreby a očakávania dobrovoľníkov.

Krok 2: Poskytnite školenie o kultúrnom povedomí

Je dôležité poskytnúť školenie o kultúrnom povedomí všetkým zamestnancom a dobrovoľníkom vo vašej organizácii. Toto školenie by malo pokrývať kultúrne rozdiely, komunikačné štýly a kultúrnu citlivosť. Toto školenie pomôže zamestnancom a dobrovoľníkom pochopiť kultúrny kontext ich práce a vytvoriť inkluzívnejšie prostredie pre dobrovoľníkov z nových komunít. (Dobrovoľnícke Írsko takéto školenie ponúka).

Krok 3: Použite jasnú komunikáciu

Jasné komunikačné kanály sú nevyhnutné pri zapájaní a riadení dobrovoľníkov z nových komunít. Zabezpečte, aby mali dobrovoľníci prístup k jasným a stručným informáciám o ich úlohách, zodpovednostiach a očakávaniach. Môžete to urobiť pomocou viacjazyčných materiálov, tlmočníkov a komunikačných nástrojov založených na technológiách. Pamätajte, že dobrá komunikácia nie je dôležitá len vo fáze náboru a výberu. Pokračuje po celý čas dobrovoľníkov s VIO.

Krok 4: Poskytnite školenie a podporu

Dobrovoľníci z nových komunít môžu potrebovať ďalšie školenie a podporu, aby mohli vykonávať svoje úlohy. To môže zahŕňať jazykovú podporu, školenie špecifické pre rolu a kultúrnu orientáciu. Poskytnutím tohto školenia a podpory pomôžete dobrovoľníkom cítiť sa istejšie vo svojich úlohách a budú lepšie pripravení prispieť k vášmu VIO.

Krok 5: Podporujte pocit spolupatričnosti

Dobrovoľníci z nových komunít môžu čeliť sociálnej izolácii a kultúrnym bariéram, ktoré môžu ovplyvniť ich schopnosť cítiť sa začlenení a oceňovaní. Vytvorte u týchto dobrovoľníkov pocit spolupatričnosti podporovaním rozmanitosti, inkluzivity a rešpektovania kultúrnych rozdielov. Vytváranie príležitostí pre dobrovoľníkov na prepojenie a budovanie vzťahov pomáha podporovať pocit spolupatričnosti.

Krok 6: Uznajte a oslavujte rozmanitosť

Uznanie a oslava rozmanitosti je dôležitým aspektom zapojenia a riadenia dobrovoľníkov z nových komunít. To môže zahŕňať oslavy kultúrnych/národných sviatkov a podujatí, predvádzanie príspevkov dobrovoľníkov z rôznych prostredí a vytváranie kultúry rešpektu a uznania rôznych kultúr. Nezabudnite, že svojich dobrovoľníkov môžete osláviť počas Národného týždňa dobrovoľníctva v máji a na Medzinárodný deň dobrovoľníctva 5. decembra. Poďakovanie dobrovoľníkom by však nemalo byť jednorazové – je to pravidelná súčasť dobrej praxe manažmentu dobrovoľníkov.

záver

Zapojenie a riadenie dobrovoľníkov z nových komunít si vyžaduje osobitnú pozornosť a pozornosť, ale je mimoriadne obohacujúce a prospešné pre vašu organizáciu. Tieto tipy pomôžu vašej organizácii vytvoriť zmysluplné dobrovoľnícke príležitosti pre dobrovoľníkov z rôznych prostredí, čo bude mať pozitívny vplyv na vašu organizáciu a komunitu.