Prečo organizácie zapájajú dobrovoľníkov?

Publikované:

Najúspešnejšie organizácie dobrovoľníkov skôr „zapájajú“ ako „využívajú“. Je dobrou praxou odrážať to vo všetkej svojej komunikácii a pamätať na to, že dobrovoľníctvo je obojstranný vzťah, z ktorého by mal mať úžitok dobrovoľník aj organizácia. Pohľad vašej organizácie na úlohu dobrovoľníkov a na to, čo môžu vašej organizácii priniesť, bude určovať, ako ich budete riadiť a zapájať.

Viera vo svoje poslanie

Dobrovoľníci si vybrali vašu organizáciu, pretože ich niečo na tom, čo robíte, oslovilo. Organizácie a ich klienti sa často cítia povzbudení tým, že vedia, že dobrovoľník je tam preto, lebo chcú byť, a nie preto, že sú za to platení.

Extra ruky

Dobrovoľníci sú miazgou a oporou mnohých organizácií, ktoré by bez nich jednoducho nemohli uspieť. Dobrovoľníci prispievajú organizáciám: rozširovaním služieb, aby ste mali kapacitu osloviť väčší počet; predĺženie prevádzkových hodín; alebo diverzifikáciu typov služieb ponúkaných vašou organizáciou.

Dodatočné zručnosti

Zapojenie dobrovoľníkov s dodatočnými zručnosťami, ktoré podporujú a dopĺňajú existujúce zručnosti platených zamestnancov, môže organizácii pomôcť byť ešte efektívnejšou pri dosahovaní svojich cieľov. Odbornosť dobrovoľníkov môže zahŕňať HR podporu, grafický dizajn, členstvo v predstavenstve, recepčnú, IT zručnosti, účtovníka, elektrikára – zoznam je nekonečný!

Špecializovaná pozornosť

Zamestnanci často musia rozdeliť svoj čas a zručnosti medzi mnohé operácie organizácie. Dobrovoľníci môžu venovať osobitnú pozornosť špecifickým skupinám, problémom alebo projektom.

rozmanitosť

Dobrovoľníci v Írsku dnes pochádzajú zo všetkých spoločenských vrstiev, rôznych vekových skupín, prostredí, kultúr a tried. Zapojením dobrovoľníkov z rôznych prostredí a s doplnkovými zručnosťami sa organizácia môže naučiť pristupovať k výzvam kreatívne a s novým pohľadom. Zapojenie širšieho spektra dobrovoľníkov tiež zabezpečí, že vaše posolstvo bude mať širší dosah v rámci komunity.

Duch spoločenstva

Zapojenie ľudí z lokality ako dobrovoľníkov – študentov, zamestnancov, rodín, nových prisťahovalcov – je skvelý spôsob, ako vybudovať spojenie s miestnou komunitou a dokazuje to oddanosť vašej organizácie. Okrem toho, že zapojenie dobrovoľníkov do vašej organizácie prináša miestne znalosti, nadšenie a zručnosti, odráža aj prijatie a vlastníctvo vášho projektu alebo skupiny v rámci komunity.

Organizačná spätná väzba

Dobrovoľníci sa často cítia voľnejšie povedať, čo si myslia o praktikách organizácie, než platení zamestnanci. Pre vašu organizáciu je to veľmi cenný spôsob, ako zhromažďovať informácie o svojich postupoch alebo programoch a vykonávať akékoľvek zmeny potrebné pre budúci úspech.

Veľvyslanci komunity

Pozvanie dobrovoľníkov, aby sa stali súčasťou vašej organizácie, rozširuje oblasť vášho vplyvu a kontaktu so širšou komunitou. Vaši dobrovoľníci sa môžu zúčastňovať aj v komunitných skupinách, sociálnych sieťach, podnikoch, vzdelávacích orgánoch atď., kde môžu byť veľmi radi, že môžu hovoriť o práci vašej organizácie alebo nadväzovať kontakty, ktoré môžete využiť pri budúcom plánovaní, získavaní finančných prostriedkov alebo rozvoji.